Bisettelse er i nyere tid det offisielle navnet på seremonien rundt dødsfall hvor familie og venner samles for å markere siste avskjed med avdøde. En bisettelse kan være religiøs og foregå i kirke eller kapell, ledet av en prest. Den kan også være uten en religiøs ramme.

Forskjellen på bisettelse og begravelse

Hva er egentlig forskjellen på bisettelse og begravelse? Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon.

Gravferd er fellesbetegnelsen. Etter kremasjon blir en urne med asken satt ned i en gravlund eller asken kan bli spredd etter nærmere regler. Flere steder i Norge vil man fortsatt bruke begrepet bisettelse om overføringen av kisten fra dødsstedet til begravelsesstedet, noe som ofte skjer noen dager før selve begravelsen.

I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Begravelsesyrået er behjelpelig med dette. I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør selvfølgelig respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst til for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.

Askespredning
Askespredning på høyfjell, hav, sjø og fjord kan søkes på forhånd hos Fylkesmannen. Pårørende kan også søke i ettertid når det foreligger et skriftlig eller muntlig uttrykt ønske fra avdøde. Ved askespredning frafalles imidlertid rett til egen minnesten eller ekstra inskripsjon på eksisterende familiesten. Les mer her

Formaliteter som vårt begravelsesbyrå kan bistå med:

 • Melding om dødsfall til lensmann/skifterett.
 • Bistå med utforming og innsending av dødsannonse til aviser.
 • Formidle kontakt med prest og kirkekontor.
 • Avtale tidspunkt for begravelse.
 • Formidle familiens ønske om gravsted
 • Formidle familiens ønsker for sang og musikkvalg for gravferdsseremonien til kirkekontoret/organist
 • Bistå pårørende med å søke NAV trygd om gravferdsstønad og stønad til båretransport.
 • Bistå pårørende med nødvendige søknader og dokumenter ved kremasjoner.
 • Utlevering av skiftepapirer
mann i bisettelse
folk i begravelse

Praktisk bistand fra vårt begravelsesbyrå

 • Vi besørger overføring av båre fra dødssted til kapellet på det aktuelle gravstedet.
 • Om ønskelig kan vi arrangere enkel sang/musikk og/eller båreandakt ved overføringer til kapell.
 • Bistå pårørende med bestilling av blomster ved overføringer og begravelser.
 • Bistå pårørende begravelsesdagen med å bære båren på plass i kirkerommet, sørge for lys utstyr og pynting i kirken, assistere prest/pårørende med kranspåleggelser, samt dele ut program ved inngangen.
 • Sørge for produksjon av programark til begravelsesdagen.
 • Formidle kontakt med solister dersom det er ønskelig med solosang eller instrumentalmusikk.
 • Bistå i forbindelse med minnesamvær:
 • Sørge for leie av lokaler
 • Sørge for bestilling av mat/drikke
 • Ledelse av minnesamvær. Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at du/dere som pårørende blir delaktige i planlegging og gjennomføring av alt som følger med et dødsfall. Som pårørende har du anledning til å medvirke på det du ønsker – i den grad og omfang du ønsker.

Vårt begravelsesbyrå har tre avdelinger; Askim, Eidsberg og Marker, og vi påtar oss oppdrag i alle kommuner i Østfold.