Alt rundt en gravferd

Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at pårørende blir delaktige i planlegging og gjennomføring av alt som følger med et dødsfall. Som pårørende har du anledning til å medvirke på det du ønsker – i den grad og omfang du ønsker smaalenene gravferd.

Samtale

I samtale med de pårørende blir vi enige om hva byrået skal ordne med, og hva de selv vil ordne. På bakgrunn av hva vi her blir enige om lages et forslag til prisavtale, slik at også den økonomiske siden av saken er avklart i god tid før begravelsen. Vi ønsker å være tilgjengelig for de pårørende i en vanskelig tid. Dersom du har spørsmål så ring oss gjerne – også utenom kontortid.

korn på åker

Ved ønske om alternativ seremoni (humanistisk gravferd) er vi også behjelpelig med formidling av kontakter, planlegging og gjennomføring av gravferden.

Formaliteter som vårt begravelsesbyrå kan bistå med:

 • Melding om dødsfall til lensmann/skifterett.
 • Bistå med utforming og innsending av dødsannonse til aviser.
 • Formidle kontakt med prest og kirkekontor.
 • Avtale tidspunkt for begravelse.
 • Formidle familiens ønske om gravsted
 • Formidle familiens ønsker for sang og musikkvalg for gravferdsseremonien til kirkekontoret/organist
 • Bistå pårørende med å søke NAV trygd om gravferdsstønad og stønad til båretransport.
 • Bistå pårørende med nødvendige søknader og dokumenter ved kremasjoner.
 • Utlevering av skiftepapirer

Praktisk bistand fra vårt begravelsesbyrå

 • Vi besørger overføring av båre fra dødssted til kapellet på det aktuelle gravstedet.
 • Om ønskelig kan vi arrangere enkel sang/musikk og/eller båreandakt ved overføringer til kapell.
 • Bistå pårørende med bestilling av blomster ved overføringer og begravelser.
 • Bistå pårørende begravelsesdagen med å bære båren på plass i kirkerommet, sørge for lys utstyr og pynting i kirken, assistere prest/pårørende med kranspåleggelser, samt dele ut program ved inngangen.
 • Sørge for produksjon av programark til begravelsesdagen.
 • Formidle kontakt med solister dersom det er ønskelig med solosang eller instrumentalmusikk.
 • Bistå i forbindelse med minnesamvær:
 • Sørge for leie av lokaler
 • Sørge for bestilling av mat/drikke
 • Ledelse av minnesamvær. Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at du/dere som pårørende blir delaktige i planlegging og gjennomføring av alt som følger med et dødsfall. Som pårørende har du anledning til å medvirke på det du ønsker – i den grad og omfang du ønsker.
 • Vårt begravelsesbyrå har tre avdelinger; Askim, Eidsberg og Marker, og vi påtar oss oppdrag i alle kommuner i Østfold.