Smaalenene Begravelsesbyrå er et lokalt forankret familiebyrå som eies og drives av ekteparet Leif Håkon Krog og Torill Hellgren. Firmaet ble etablert i 1999 under navnet Marker og Omegn Begravelsesbyrå. Våren 2007 har vi endret navn til Smaalenene Begravelsesbyrå og har fått godt fotfeste i Indre Østfold. Vi utvidet vår virksomhet med to nye avdelinger i Indre Østfold, slik at vi nå totalt har 3 avdelinger.

Avdelingene ligger i Marker, Eidsberg og Askim, men vi påtar oss oppdrag i alle kommuner i Østfold.

Når et dødsfall inntreffer er det mange formelle og praktiske gjøremål som må håndteres. Vårt mål er å gi den beste veiledning og god praktisk hjelp de første dagene etter dødsfallet slik at avskjeden og begravelsesseremonien blir slik de etterlatte ønsker. Smaalenene Begravelsesbyrå er et trygt valg når du trenger hjelp ved dødsfall.

Våre mål

  • Vi ønsker å bidra til en verdig avskjed og begravelse etter familiens ønsker
  • Legge til rette for at pårørende selv kan få bidra dersom man ønsker det
  • Bidra til å ivareta egne skikker, sedvaner og tradisjoner ved dødsfall
  • Vårt ønske er å gi pårørende trygghet og god hjelp i forbindelse med dødsfall
  • Smaalenene Begravelsesbyrå ønsker å være et byrå for både bygd og by

Vi legger vekt på at de pårørende blir delaktige i planlegging og gjennomføring av alt som følger med et dødsfall. Som pårørende har du anledning til å medvirke på det du ønsker – i den grad og omfang du ønsker.