Det er mange ting som skal ordnes og huskes på ved en begravelse. Vi i Smaalenene Begravelsesbyrå hjelper deg med det du måtte ønske. For at selve begravelsen skal bli så god og personlig som mulig har vi laget en huskeliste slik at du kan tenke på dette i ditt eget tempo.

FamilieByrået
Informere familie og vennerx
Ta kontakt med begravelsesbyrået man ønsker å brukex
Samtale med sykehjem/sykehusx
Samtale med prest (som regel etter samtale med byrået )xx
Valg av seremoni / sted (byrået formidler kontakten) xx
Sanghefte/program, takkekort kan bestilles av byrået x
Dødsannonse (formes i samråd med byrået) xx
Ansvar for gravferden (følger arveloven) Den som gjør avtalen med byrået på vegne av de etterlatte. x
Minneord i kirken (formes gjerne i samtale med presten) x
Blomster (Her kan byrået bestille hvis familien ønsker det) xx
Seremonien (avklares i samtale med byrået) Begravelse eller kremasjon? x
Gravsted?, Gravsten? x
Visning/syning, skal avdøde ha egne klær eller hvit silkeskjorte? x
Minnesamvær (kan formidles av byrået) xx
Arv: Skifte/uskifte, privat/offentlig skifte? Fullmakter? (byrået formidler kontakt med skifteretten) xx
NAV: Byrået formidler søknad om stønad hvis det er aktuelt x
Beskjeder til offentlige etater: x
Annet som familien må ordne:
Banken, Posten, Forsikringer x
Avlyse private avtaler x
Gå gjennom papirer; Abonnement sies opp, etc x
Telefon x
Salg av avdødes eiendeler (Etter at skiftet er gjennomført) x
Rydding av dødsboet x